Program dla ABI – Kryptos24

Program dla ABI – Kryptos24
Program Kryptos24 to jedyny tego rodzaju program na rynku przeznaczony dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Program Kryptos24 to jedyny tego rodzaju program na rynku przeznaczony dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Program jest zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dzięki systemowi Kryptos24 w pełni wywiążemy się z obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a przy tym zaoszczędzimy mnóstwo czasu. Dzięki modułowi zbiory stworzymy i poprowadzimy ewidencję zbiorów z danymi, stworzymy ewidencję incydentów i będziemy ją mogli stale nadzorować. Ważnym elementem jest moduł transfer danych umożliwiający zarządzanie udostępnianiem/powierzeniem/pobraniem danych osobowych. Kryptos24 to rozwiązanie idealne dla osób chcących zwiększyć bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych oraz zaoszczędzić czas i pieniądze.

Kryptos24
184472277

Send Message to listing owner

Program dla ABI – Kryptos24


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UTD